Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в град Дългопол

81 фирми

Ниста-Дафинка Христова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Росица-65 ЕТ

Магазин за търговия за храни и нехранителни стоки.

Пикник-П.Тодорова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Тони-Петко Василев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Мелахея-Гинка Андонова ЕТ

Фурна за тестени изделия. Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Делненов-Димитър Димитров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Снек-бар.

Дени-2002-Никола Недев ЕТ

Магазин за търговия за храни и нехранителни стоки.

Асо-Еминя Юсеинова ЕТ

Магазин за търговия за храни и нехранителни стоки.