Фирми за търговия на едро и съхранение в град Дебелец

33 фирми

Мирослав Колев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Филотея ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Бета-Венцислав Борисов ЕТ

Склада за търговия с храни от неживотински произход.

Йордан Дечев ЕТ - Дебелец

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Данет-Й.Петкова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Йордан Дечев ЕТ - Дебелец

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.