Фирми за търговия на едро и съхранение в град Гоце Делчев

101 фирми

Илия Маникатев ЕТ

Смесен магазин за търговия с хранителни стоки.

Димитър Делиев ЕТ

Смесен магазин за търговия с хранителни стоки.

Тома Кобаков ЕТ

Склад на едро за търговия с храни от неживотински произход.

Христо Бацалов-Тодор-ТБ ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Валан ООД

Склад на едро за търговия с хранителни стоки. Смесени магазини.