Фирми за транспорт - сухопътен в град Габрово

24 фирми

Бета Бус ООД

Градски, междуселищен, международен, туристически транспорт.

СТС Транс ООД

Вътрешен и международен автомобилен транспорт и спедиция с обемни композиции.

Тико Такси ООД

Фирмата развива дейност в областта "Транспорт - сухопътен".

Севлиево Газ ЕООД

Разспространение на природен газ.

Трявна - Транс - АД

Пътнически автотранспорт - градски и междуградски.

Трявна - Транс - АД

Пътнически автотранспорт - градски и междуградски.

Мони Такси ООД

Централа за таксиметров превоз на пътници с тел. ..........

Пехливанов ЕООД

Търговия с твърди горива и строителни материали.

Прима С ЕООД

Бензиностанция "ПРИМА С". Търговия с петролни продукти. Международен транспорт.

Рудник Лев ООД

Търговия на едро и дребно с въглища, строителни материали, машини и съоръжения.