Фирми за водопровод и канализация в град Габрово

6 фирми

Еко Проект ООД

Производство на тръби за водоснабдяване, канализация, дренажни тръби и тръби за напояване. Тръби за опрични кабели....

Надежда - Христо Ненов ЕТ

Водопровод и канализация, отопления и газоснабдяване.

Яръмов - Андрей Яръмов ЕТ

Търговия на едро и дребно с ВиК части, водопроводна арматура, системи за парни инсталации....

Сарже ООД

Производство и продажби на тръби, маркучи и свързващи части от пластмаса и смеси от PVC за други пластмасови изделия....