Фирми за архитектура и строителство в град Враца

146 фирми

"Кепирол Х" ЕООД

Строителна фирма "КеПиРоЛ Х" ЕООД извършва всякакъв вид ремонтни дейности. Високо строителство, ниско строителство, електро инсталации, ВиК, ОВ, по...

Геобаланс ЕООД

Геодезия, кадастър, проектиране.

Power-teh

Фирма "Пауър-Тех"ООД, е създадена с цел да дистрибутира и наложи продуктите на "VARO"- Белгия в цяла Севрозападна и Централна България. Варо е експ...

Емми -Консулт"оод

Оценкасъответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор;оценки на сгради,машини и съоръжения,консултантска дейност....

Хараламби Ефремов - Хари ЕТ

  Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра. 

Бетон-ЦВ ООД

Производството на бетон и бетонни изделия на територията на Врачанския регион.

Екокерамик

Производство на лепило за фаянс и теракот.

Опал 94 АД

 Жилищно строителство. 

Опал 94 АД

 Жилищно строителство. 

Изол

Изолационни и ремонтни услуги.

Кофраж 06 ЕООД

Строителна фирма "Кофраж 06" ЕООД, е основана през 1996г. Регистрирана във Врачански окръжен съд. Основният предмет на дейност е строителство, реко...