Фирми за архитектура и строителство в град Враца

145 фирми

Геобаланс ЕООД

Геодезия, кадастър, проектиране.

Power-teh

Фирма "Пауър-Тех"ООД, е създадена с цел да дистрибутира и наложи продуктите на "VARO"- Белгия в цяла Севрозападна и Централна България. Варо е експ...

Емми -Консулт"оод

Оценкасъответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор;оценки на сгради,машини и съоръжения,консултантска дейност....

Хараламби Ефремов - Хари ЕТ

  Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра. 

Бетон-ЦВ ООД

Производството на бетон и бетонни изделия на територията на Врачанския регион.

Екокерамик

Производство на лепило за фаянс и теракот.

Опал 94 АД

 Жилищно строителство. 

Опал 94 АД

 Жилищно строителство. 

Изол

Изолационни и ремонтни услуги.

Кофраж 06 ЕООД

Строителна фирма "Кофраж 06" ЕООД, е основана през 1996г. Регистрирана във Врачански окръжен съд. Основният предмет на дейност е строителство, реко...

Борисов ЕТ

Мебелно производство, дограма.