Фирми за търговия на едро и съхранение в град Велинград

243 фирми

Кас - Сабин Калфов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Стелт - Николай Петров ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Кристи - Анита Пенчева ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.