Фирми за строителни дружества и предприемачи в град Варна

94 фирми

Мосстрой - Варна АД

Строителство; инвестиционна, финансова и посредническа дейност; продажба на имоти; туризъм....

Смп ООД

Извършване на строително-монтажна дейност.

Трансстрой - Варна АД

Морско, жп и противосвлачищно строителство, строителство на пътища, мостове, жилищни и офис сгради....

Хидрострой АД

Извършване на строително-монтажна дейност .

Белла Вива - Ива Леоне ЕООД

Ново строителство на жилищни сгради.

Станка Василева ЕТ

Инфраструктурно строителство - пътища, водопроводи, канализации.

Галера - Варна

Агенция за недвижими имоти.

Денеб - Йордан Стоянов ЕТ

Фирмата развива дейност в областта "Строителни дружества и предприемачи".