Фирми за елекроинсталации и трансформатори в град Варна

41 фирми

Аргус 91 - Д. Иванов ЕТ

Строителство на отоплителни и ел. инсталации.

Орган за контрол ЕООД

Ел.измервания и изпитвания по охрана на труда и електробезопасност необходими за пускане в експлоатация. Ежегодна проверка на ел.съоръжения или обе...

Зевс - И. Крумов ЕТ

Строителство за отоплителни и ел. инсталации.

Диком ООД-гр. Варна 4

Диком ООД-гр. Варна

,,Диком'' ООД проектиране и изграждане на електроинсталации, мълниезащитни инсталации и видеонаблюдение. Нестандартни решения за вашето осветление....

Велдим-1 ООД 4

Велдим-1 ООД

занимава се с: ел.услуги, реклами, Пожаро-известителни системи, Системи за видеонаблюдение, Системи за контрол на достъпа, Сигнално-охранителни сис...

Елстив ООД

„ЕЛСТИВ” ООД е организация в областта на изграждането и поддръжката на електроинсталации и ел. съоражения.Основните услуги предлагани от нас са: ...

Крис 94 ООД

Търговия с електроматериали, електрооборудване, инженеринг и сервиз.

Тиматех ООД

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ- осветителни инсталации в сгради- паркови осветления- силови ел....

Елком - МД

Проектира, изработва и монтира електрооборудване за ниско и средно напрежение.

Симеони - Ел ЕООД

Проектиране и строителство на електрически съоръжения до ... кw.