Фирми за търговия на едро и съхранение в град Бяла

67 фирми

Марс - 59 Пламен Иванов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Петър Мудев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мичик ООД

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Йорго-Йорданка Баздарова ЕТ

Обект за производство на готови за косумация кулинарни изделия.

Вили Ян-Виола Янакиева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.