Фирми за търговия на едро и съхранение в град Благоевград

1159 фирми

Теви-Петранка Георгиева Средкова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Никополис-Георги Терзиев - Георги Тодоров Терзиев ЕТ

Склад на едро за търговия с храни от неживотински произход.

Мариана Григорова - Мариана Иванова Григорова ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Бумеранг - 66 ЕООД

 Търговия на едро с хранителни стоки. 

Потенциал-Цанко Минков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Карамехмед-Мюмюнали Карамехмед ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Бистро.