Фирми за други дейности и институции в град Благоевград

2 фирми

Институт по царевицата

  Създаване на хибриди от различни групи по зрялост и технологии за отглеждането им.Семепроизводство на супер елитни, елитни и хибридни семена.Пред...

Институт по пшеница и слънчоглед добруджа

Семепроизводство и научно-изследователска дейност.