Фирми за шивашка промишленост и услуги в град Благоевград

52 фирми

Миранда ООД

Шивашки услуги, включително и по еталон.

Биела - Георги Цветков ЕТ

Бродираме на ишлеме. Бродираме на ателиета, бродираме и на модни шивашки ателиета, бутици. Изготвяме работни програми, надписи за работно облекло, ...