Фирми за магазини, борси и тържища в град Благоевград

487 фирми

МТЛ-Румен Сотиров ЕООД

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Иван Ставрев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-следкарница.

Албер-Айнур Джафер ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Ева-Л.Минголов ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ники-94-Николай Николов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Албер-Айнур Джафер ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.