Фирми за магазини, борси и тържища в град Белене

9 фирми

Лидия Джантова-Липа ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Лазур-Тони-Антоанета Кръстева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Светлана Димитрова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Пламен Кърчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Пламен Кърчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Лазур-Тони-Антоанета Кръстева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Йорданка Савова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Светлана Димитрова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Лазур-Тони-Антоанета Кръстева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.