Голдън Пейджес - Ню Юръп Дайректърис България ЕООД


Ню Юръп Дайректърис България ЕООД е българско дружество, регистрирано през април 2006 г.Публикува два основни продукта - печатния справочник Golden Pages и онлайн търсачката goldenpages.bg, които до голяма степен обхаващат територията на България. В момента издава седем печатни справочника Golden Pages – за София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново Русе, Стара Загора и техните региони. Освен това потребителите могат да търсят доставчици, предлагащи стоки и услуги чрез търсачката Golden Pages.