Голдсифо


Фирмата разполага с оборудване за затворен цикъл на производство: от графичен дизайн, предпечатна подготовка, офсетов и сито печат, до довършителните книговезки процеси. Изработва широка гама рекламни материали, както стандартни така и по желание.