Глобус-Стефан Калемджиев ЕТ


Фурна за хляб и тезтени закуски. Хранителен магазин.