Глобус - Стана Гелина ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.