Глобал


За бизнесмени, фирми, предприятия и организации преки пътища към бизнеса в чужбина и България, последните постижения на науката, техниката и културата чрез преводи на научна и техническа литература, паспорти на машини, техническа документация, патенти, стандарти, оферти, доклади, договори, рекламни материали.