Глобал Консулт България ООД


Нашата родина като страна с разширяващ се пазар, ниски данъчни ставки и доходоносни сектори за развиване на предприемачество, е изключително привлекателна за инвестиции. В сайта ще откриете важна информация, която ще ви помогне ако сте взели решение да осъществявате дейност в нашата родина. Познавайки манталитета на хората в страната и познавайки в детайли законодателството, ние ще ви подсигурим надеждна информация. Осъществяваме различни видове услуги - регистрация на фирма, счетоводни услуги и други бизнес услуги.