ГИС - София ЕООД


ГИС - София ЕООД създава и поддържа актуална цифрова кадастрална карта на Столична община, като е водеща фирма в областта на географските информационни технологии и системи в България.