Гим-Георги Иванов ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Павилион за търговия с храни.