Гикас-Христо Янев ЕТ


Работилница за производство на чипс.