Гид Диапазон ЕООД


Счетоводна и консултантска дейност.Център за извънсъдебно решаване на спорове чрез медиация.Преди, по време и след съдебен процес.Граждански спорове - имотни, парични, междусъседски, наемни, битови, потребителски,непозволено увреждане.Наказателни спорове, в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния закон.Търговски споровеТрудови споровеСемейни споровеАдминистративни споровеДруги спорове