Геясем ЕТ


Производство, внос и търговия с посевен материал за зеленчуци и цветя.