Гео Гал Комерс - Георги Гешев ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.