Георги Христов Вичев-Вичева и сие СД


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.