Георги Филипов - Джефи ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.