Георги Петров-20 ЕТ


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.