Георги Пеев - МИП - Иванка Пеева ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.