Георги Димитров ЕТ - Нови Пазар


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.