Георги В. Цанов ЕТ


Щанд за сладолед. Разносна търговия.