Георги Атанасов Бакърджиев


  Адвокат. Адвокатска колегия Пловдив.