ГЕОПРЕЦИЗ ЕООД гр. Карлово


ГЕОПРЕЦИЗ ЕООД гр. Карлово - град Карлово | Инженерни услуги

Геодезия, Дейности по кадастъра и имотния регистър

 „ГЕОПРЕЦИЗ” ЕООД извършва комплексни геодезически заснемания за строителство, кадастър, регионално планиране.