Геокон Софтуер България


Geokon е компания, специализирана в софтуер за създаване на графици и отчитане на работното време на служйителите.

Софтуерът е интегриран с всички ТРЗ софтуери.