Геокат 69 - Йоан Каратерзиян ЕТ


Геодезия, регулационни планове, вертикално планиране, електронна картография, високоточни геодезически измервания и трасировки. ГИС цялостно изграждане и поддържане. Създаване на цифрови модели за всички видове планове и карти.