Геодим ООД


Услуги в сферата на ИТ. Осигуряваме бърза, качествена и надежна връзка към Интернет при изключително атрактивни условия.