"Геодет" ЕООД


Консултантски услуги, инвеститорски контрол, обследване на съществуващи сгради, строителен надзор, проектиране.

"Геодет" ЕООД е регистрирана през 2000 год. Имаме дългогодишен опит в извършването на строителен надзор и изготвянето на оценки за съответствие на инвестиционни проекти. От основаването си до сега имаме извършен строителен надзор на над 600 обекта в цяла България и изготвени над 1000 оценки на инвестиционни проекти. Нашата цел е да следим и защитаваме интересите на Вас – нашите клиенти, да гарантираме качественото изпълнение на строителството и спазване на законовите и техниеските разпоредби в процеса на стройтелство. Стремим се всичко да бъде в полза на клинетите ни. Нашият екип е квалифициран, интелигентен и много отговорен, способен да се справи с всяко предизвикателство и възложена работа. „ГЕОДЕТ” ЕООД е оправомощена да извършва строителен надзор в строителството и изготвяне на оценки на инвестиционни проекти с издаден лиценз № ЛК-000441 от 07.07.2005 год от Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството. Фирма "ГЕОДЕТ" ЕООД е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008. Управител на "ГЕОДЕТ" ЕООД е инж. Антоанета Тодорова Дамаскинова.