Гема-Георги Георгиев ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.