Гейс - Йорданка Стефанова ЕТ


Дейност в областта на химическата промишленост.