Гачев ДД Димитър Гачев ЕТ


Цех за производство на тестени изделия.