Гарант Пест Контрол ООД


Фирма "ГАРАНТ-пест контрол" ООД, гр. София е специализирана в областта на контрола на вредните насекоми и гризачи. Разполага с модерна техника препарати за обработка срещу хлебарки, мравки, мухи, гризачи и всички складови неприятели, както и с квалифицирани специалисти, притежаващи съответните разрешителни за провеждане на мероприятия по Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация и Фумигация.