Ганита


  Дистрибутор на автомобилни масла "Shell", производство на дестилирана вода.Търговия с нефтопродукти-мазут и дизелово гориво,  с метали и торове.