Галерия Бяла зона


Галерия „БЯЛА ЗОНА” е многопрофилно арт-пространство ситуирано в самото сърце на град Пловдив, създаващо атмосфера на диалогичност между ценител и творец. На тази своеобразна малка сцена си дават среща автори от няколко поколения, обединени от духа на позитивизъм и от убеждението, че нюансът е неповторим начин за изразяване на непостижимото.