Галдес - Иван Георгиев ЕТ


Павилион за търговия с храни.