Гайдаря-Николай Митев Стоянов ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.