Габстрой-инвест АД


Промишлено, жилищно, комунално-битово строителство; търговия със строителни материали.