Габрово - 21


Подпомага съвременното развитие на икономиката и бизнеса чрез информационна дейност за водещи постижения у нас и в чужбина; привличане на инвестиции за разширяване на пазарните територии и научно развитие.