ВЦК - Веселин Кирилов АД


Изготвяне на бизнеспланове и кредитни обосновки. Анализ на стопанската дейност на фирми. Оценки на цели предприятия и дялове. Одиторски заверки. Организиране, оптимизиране и автоматизиране на счетоводната отчетност на предприятия. Регистрация на фирми и търговски обекти. Ревизии.